ඉරුවාරදය (Migraine)

ඉරුවාරදය ඇතිවීමට හේතු මොනවාද? ඉරුවාරදය ඇතිවීමට හේතු වන දේවල් 9ක් ගැන දැනගන්න. පහත අපගේ slideshow එක බලන්න.

මැලේරියා රෝගය (Malaria)

මැලේරියා යනු Plasmodium ලෙස හදුන්වන පරපෝෂිතයෙකු අපගේ ශරීරයට ඇතුළු වීමෙන් වැළදෙන රෝගයකි. මෙම පරපෝෂිතයා අපගේ ශරීරයට ඇතුළු වන්නේ ඇනොෆිලස් ලෙස…

ඕටිසම් (Autism spectrum disorder)

ඕටිසම් කියල කියන්නේ දරුවන්ගේ ස්නායු වර්ධනයේ ආබාධයක් වන අතර එය මුලිකවම සමාජ කුසලතා සහ කථා කිරීමේ අභියෝග එක්ක දකින්න ලැබෙන…

error: Content is protected by Dosthara.lk