ආර්තවහරණය (Menopause)

ආර්තවහරණය යනු කුමක්ද?ආර්තව චක්‍රය හා දරුවන් ලැබීමේ හැකියාව නිත්‍ය ලෙසම අවසන් වීම මෙලෙස හැදින්වේ. එය ස්වභාවික ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියකි. මේ…

Dengue fever – ඩෙංගු උණ

ඩෙංගු උන කියන්නේ වෛරස් (Flavivirus ) ආසාදනයක් නිසා ඇතිවන රෝග තත්වයක් වන අතර මෙම වෛරසය පුද්ගලයෙකුගෙන් පුද්ගලයෙකුට අසාදනය කිරීමට Aedes…

error: Content is protected !!