මී උණ (Leptospirosis)

මී උණ ලොව පුරා පවතින බෝවන උණ රෝගයකි. එය ඝර්ම කලාපීය රටවල් වල වැඩිපුර දක්නට ලැබේ. මී උණ වැසි සමයේ…

අධි රුධිර පීඩනය (Hypertension)

අධි රුධිර පීඩනය යනු කුමක්ද?අධ්‍යාතනිය නැතහොත් අධි රුධිර පීඩනය ලෙස හැදින්වෙන්නේ අප රුධිර නාල පද්ධතියේ පිඩනය සාමාන්‍යය අගයට වඩා වැඩිවීමයි.…

error: Content is protected by Dosthara.lk