පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිළිකා (Prostate cancer)

පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ ව්‍යුහයපුරස්ථි ග්‍රන්ථිය මුත්‍රාශයට පහළින්, ගුද මාර්ගයට ඉදිරියෙන් පිහිටි ඉතා කුඩා ග්‍රන්ථියකි. මුත්‍රා හා ශුක්‍ර තරලය ශරීරයෙන් ඉවතට ගෙන…

ආර්තවහරණය (Menopause)

ආර්තවහරණය යනු කුමක්ද?ආර්තව චක්‍රය හා දරුවන් ලැබීමේ හැකියාව නිත්‍ය ලෙසම අවසන් වීම මෙලෙස හැදින්වේ. එය ස්වභාවික ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියකි. මේ…

Dengue fever – ඩෙංගු උණ

ඩෙංගු උන කියන්නේ වෛරස් (Flavivirus ) ආසාදනයක් නිසා ඇතිවන රෝග තත්වයක් වන අතර මෙම වෛරසය පුද්ගලයෙකුගෙන් පුද්ගලයෙකුට අසාදනය කිරීමට Aedes…

error: Content is protected !!